Lider w produkcji obwodów drukowanych

Kontakt

28 grudnia 2014

TECHNO-SERVICE S.A. TS PCB

ul. Konrada Leczkowa 22a
80-432 Gdańsk Wrzeszcz

tel. /58/ 340 42 54

fax /58/ 341 54 13

Dane rejestrowe
NIP: 584-030-42-88
REGON: 190543954
KRS: 0000054168 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 598.912,80 PLN
Kapitał wpłacony: 598.912,80 PLN
Bank: PEKAO S.A. III O/Gdańsk
Nr Konta: 20 1240 1255 1111 0000 1523 0454

Dział Sprzedaży i Logistyki

Dział Sprzedaży i Logistyki
Dyrektor Sprzedaży i Logistyki
Katarzyna Kobylińska
kobylinska.k@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 51
Biuro Obsługi Klienta
Agnieszka Klejmont – Koordynator
Biura Obsługi Klienta
klejmont.a@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 53
Elżbieta Święcińska swiecinska.e@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 56
Olga Wolska office@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 54
Katarzyna Lenczewska lenczewska.k@technoservice.com.pl  tel. /58/ 340 42 55
Agata Jankowska jankowska.a@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 54
Sandra Śledź sledz.s@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 58
Techniczne Wsparcie Sprzedaży
Dariusz Załęski – Koordynator
Technicznego Wsparcia Sprzedaży
zaleski.d@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 84
Agata Bielawska bielawska.a@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 86
Łukasz Romik romik.l@technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 84
Paweł Sarnowski sarnowskip@gw.technoservice.com.pl tel. /58/ 340 42 86

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Benzynowa 21
83-011 Gdańsk

Sekretariat

centrum@technoservice.com.pl

tel. /58/ 325 26 00

fax /58/ 325 26 01

ZARZĄD FIRMY

Jan Mioduski, Prezes Zarządu

Ryszard Markowski, Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wałachowski, Wiceprezes Zarządu

TECHNO-SERVICE S.A.
ul. Siedlicka 6
80-222 Gdańsk

sekretariat@technoservice.com.pl

www.technoservice.com.plLogowanie do portalu