Lider w produkcji obwodów drukowanych

Proces produkcyjny

3 lutego 2015

Widoczne na filmie procesy produkcji obwodów drukowanych:
01:03 – 01:27 – Proces przygotowania dokumentacji produkcyjnej.
01:28 – 01:57 – Wiercenie otworów.
02:05 – 02:38 – Oczyszczanie formatów produkcyjnych po wierceniu i przygotowanie otworów do grafitowania.
02:39 – 03:05 – Proces grafitowania otworów (Blackhole) na potrzeby metalizowania.
03:16 – 04:32 – Przygotowanie klisz oraz nakładanie fotopolimeru na wywiercone formaty produkcyjne.
04:35 – 05:45 – Naświetlanie i wywoływanie formatów.
05:46 – 06:27 – Proces miedziowania otworów na linii galwanicznej.
06:50 – 07:45 – Stripowanie fotopolimeru i cyny oraz trawienie.
07:50 – 08:44 – Nakładanie maski antylutowniczej metodą kurtynową.
08:50 – 09:30 – Proces złocenia chemicznego obwodów drukowanych.
09:53 – 10:04 – Nakładanie warstwy opisowej metodą sitodruku.
10:05 – 10:34 – Układanie warstw obwodu wielowarstwowego.
10:37 – 10:55 – Obróbka mechaniczna obwodów (frezowanie i rylcowanie).
10:57 – 12:02 – Testowanie elektryczne płyt drukowanych.
12:03 – 12:38 – Kontrola końcowa oraz pakowanie obwodów.

 Logowanie do portalu